TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


radi esterabadi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde radi esterabadi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RADÎ el-ESTERÂBÂDÎ الرضي الأسترآبادي

Necmü’l-eimme Radıyyüddîn Muhammed b. el-Hasen el-Esterâbâdî el-Garavî es-Semnâkî (es-Semnâî)
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 387-388
Sarf, nahiv, kelâm ve mantık âlimi.
Sadrettin Gümüş