TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


rabiğ seriyyesi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde rabiğ seriyyesi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


RÂBİĞ SERİYYESİ سريّة رابغ

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 382-383
Hz. Peygamber’in Kureyş kervanı üzerine Ubeyde b. Hâris kumandasında gönderdiği seriyye (1/623).
Mustafa Sabri Küçükaşcı