TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


parsiler kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde parsiler
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


PARSÎLER پارسيان

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 174
III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda İran’dan Hindistan’a göç eden Mecûsîler’e verilen isim.
Esko Naskali

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Esko Naskali tarafından kaleme alınmıştır.PARSÎLER پارسيان

( Dinler Tarihi )

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 174-176
III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda İran’dan Hindistan’a göç eden Mecûsîler’e verilen isim.
Şinasi Gündüz

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Şinasi Gündüz tarafından kaleme alınmıştır.