paşa livası kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde paşa livası
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


PAŞA LİVÂSI

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 183-184
Osmanlı taşra teşkilâtında Rumeli beylerbeyiliğine tâbi bir sancak.
İbrahim Sezgin