paşa kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde paşa
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


PAŞA

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 182-183
Osmanlılar’da en yüksek askerî ve mülkî unvan.
Abdülkadir ÖzcanPAŞA LİVÂSI

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 183-184
Osmanlı taşra teşkilâtında Rumeli beylerbeyiliğine tâbi bir sancak.
İbrahim Sezgin