TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


okyanus kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde okyanus
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


OKYANUS

yıl: 2007, cilt: 33,  sayfa: 341-342
Mustafa L. Bilgeel-OKYÂNÛSÜ’l-BASÎT الاوقيانوس البسيط

yıl: 2007, cilt: 33
Fîrûzâbâdî’nin el-Ķāmûsü’l-muĥîŧ adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından yapılan ve Kāmus Tercümesi diye bilinen Türkçe tercümesinin asıl ismi.
bk. el-KĀMÛSÜ’l-MUHÎT