TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


mustafa sadık rafii kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde mustafa sadık rafii
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MUSTAFA SÂDIK er-RÂFİÎ مصطفى صادق الرافعي

Mustafâ Sâdık b. Abdirrezzâk b. Saîd b. Ahmed b. Abdilkādir er-Râfiî
yıl: 2006, cilt: 31,  sayfa: 353-354
Mısırlı edip, şair ve yazar.
Erol Ayyıldız