TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


muhibbüddin taberi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde muhibbüddin taberi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MUHİBBÜDDİN et-TABERÎ محبّ الدين الطبري

Ebü’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbüddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî
yıl: 2006, cilt: 31,  sayfa: 38-39
Mekke kadısı, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
İbrahim Hatiboğlu