TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


mirac kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde mirac
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


Mİ‘RAC المعراج

yıl: 2005, cilt: 30,  sayfa: 132-135
Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.
Salih Sabri YavuzMİ‘RÂCİYYE معراجيّه

yıl: 2005, cilt: 30,  sayfa: 135-140
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
Mustafa UzunMİ‘RACNÂME

yıl: 2005, cilt: 30
bk. Mİ‘RÂCİYYEMİ‘RÂCÜ’z-ZAFER معراج الظفر

yıl: 2005, cilt: 30,  sayfa: 140-141
Behcetî Hüseyin Efendi’nin IV. Mehmed devri ve özellikle 1678 Çehrin seferine dair eseri.
Abdülkadir Özcan