TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


meyyanişi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde meyyanişi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MEYYÂNİŞÎ الميّانشي

Ebû Hafs Takıyyüddîn Ömer b. Abdilmecîd el-Kureşî el-Meyyânişî
yıl: 2004, cilt: 29,  sayfa: 512-513
Hadis usulüne dair risâlesiyle tanınan muhaddis.
İbrahim Hatiboğlu