TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


menzil kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde menzil
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MENZİL المنزل

yıl: 2004, cilt: 29
Süreklilik kazanmış hal veya sülûkün mertebeleri anlamındaki makam teriminin derecelerini ifade eden tasavvuf terimi.
bk. MAKAMMENZİL منزل

yıl: 2004, cilt: 29,  sayfa: 159-161
Osmanlı Devleti’nde resmî haberleşmeyi sağlayan posta teşkilâtı ve ordunun konaklama noktaları için kullanılan bir terim.
Yusuf HalaçoğluMENZİLE BEYNE’l-MENZİLETEYN المنزلة بين المنزلتين

yıl: 2004, cilt: 29,  sayfa: 161-162
Mu‘tezile’nin beş inanç esasından biri.
İlyas Çelebi