TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


menakıb hoca cihan kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde menakıb hoca cihan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MENÂKIB-ı HOCA-i CİHÂN مناقب خواجۂ جهان

yıl: 2004, cilt: 29,  sayfa: 108-110
Vâhidî’nin (XVI. yüzyıl) Anadolu’daki derviş zümrelerine dair eseri.
Ahmet T. Karamustafa