TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


mabed kelimesi ile başlayan 5 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde mabed
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MÂBED المعبد

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 276-280
İbadet etmeye mahsus yapı, tapınak.
Ahmet GüçMA‘BED el-CÜHENÎ معبد الجهني

Ma‘bed b. Abdillâh b. Ukeym el-Cühenî
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 281-282
Kaderiyye diye anılan hür irade düşüncesinin ilk temsilcilerinden.
Mustafa ÖzMA‘BED el-HUZÂÎ معبد الخزاعي

Ma‘bed b. Ebî Ma‘bed el-Eksem el-Huzâî
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 282
Sahâbî.
İbrahim HatiboğluMA‘BED b. VEHB معبد بن وهب

Ebû Abbâd Ma‘bed b. Vehb el-Yaktînî
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 283
Emevîler devrinde yaşayan mûsikişinas.
Fuat GünelMA‘BEDİYYE المعبديّة

yıl: 2003, cilt: 27
Hâricîler’in Seâlibe koluna mensupken onlara muhalefet eden ve büyük çoğunluğunu kâfir sayan Ma‘bed isimli kişinin mensuplarına verilen ad.
bk. SEÂLİBE