TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


maarif kelimesi ile başlayan 6 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde maarif
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MAARİF معارف

yıl: 2003, cilt: 27
Sultan Veled’in (ö. 712/1312) Farsça tasavvufî eseri.
bk. SULTAN VELEDel-MAÂRİF المعارف

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 271
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) tarih ve ensâb ağırlıklı bilgiler içeren ansiklopedik eseri.
Zülfikar TüccarMAÂRİF معارف

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 271-272
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası Bahâeddin Veled’in (ö. 628/1231) Farsça tasavvufî eseri.
Rıza KurtuluşMAÂRİF معارف

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 272-273
1891-1896 yılları arasında yayımlanmış haftalık fen ve edebiyat dergisi.
M. Orhan OkayMAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 273-274
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Ali AkyıldızMAÂRİFNÂME معارف نامه

yıl: 2003, cilt: 27
Sinan Paşa’nın (ö. 891/1486) Nasîhatnâme adıyla da bilinen mensur ahlâk kitabı.
bk. SİNAN PAŞA