TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


mağribiler kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde mağribiler
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MAĞRİBÎLER بنو المغربي

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 322-323
IV-V. (X-XI.) yüzyıllarda vezir, kâtip ve müdebbir olarak çeşitli İslâm hânedanlarının hizmetinde bulunan bir aile.
Cengiz Tomar