TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


mütevekkil alellah yahya hamidüddin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde mütevekkil alellah yahya hamidüddin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


MÜTEVEKKİL-ALELLAH, Yahyâ Hamîdüddin المتوكّل على الله يحيى حميد الدين

el-Mütevekkil-Alellah Yahyâ b. Muhammed b. Yahyâ Hamîdiddîn el-Hasenî el-Alevî et-Tâlibî
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 215-216
Yemen Zeydîleri’nin seksen yedinci imamı (1904-1918) ve bağımsız Yemen Emirliği’nin ilk hükümdarı (1918-1948).
Mustafa Öz