TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


lam kelimesi ile başlayan 8 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde lam
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


LÂM ل

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 92-93
Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi.
Ahmet Turan ArslanLAMARTINE, Alphonse de

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 93-94
Fransız şairi, yazar ve devlet adamı.
Emel KefeliLÂMEKÂNÎ HÜSEYİN EFENDİ

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 94-95
Bayramiyye-Melâmiyye tarikatına mensup sûfî, şair.
Slobodan IlıçLÂMELİF اللام ألف

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 95
Arap alfabesinde lâm desteğine yazılmış sâkin med harfi olan elifin aslî şekli.
İsmail DurmuşLÂMİÎ ÇELEBİ

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 96-97
Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî şeyhi.
Günay KutLÂMİYYETÜ’l-ACEM لاميّة العجم

yıl: 2003, cilt: 27
Tuğrâî’nin (ö. 515/1121 [?]) şöhret kazanmasını sağlayan ve Şenferâ’nın “Lâmiyyetü’l-Arab”ına nisbetle “Lâmiyyetü’l-Acem” adı verilen “lâm” kafiyeli kasidesi.
bk. TUĞRÂÎLÂMİYYETÜ’l-ARAB لاميّة العرب

yıl: 2003, cilt: 27
Câhiliye devri Arap şairlerinden Şenferâ’nın (ö. 525) “lâm” kafiyeli kasidesi.
bk. ŞENFERÂLAMMENS, Henri

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 98
Belçikalı şarkiyatçı.
Ahmet Kavas