TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


lalekai kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde lalekai
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


LÂLEKÂÎ اللالكائي

Ebü’l-Kāsım (Ebü’l-Hüseyn) Hibetullāh b. el-Hasen b. Mansûr el-Lâlekâî et-Taberî er-Râzî
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 85-86
Hadis hâfızı, kelâm âlimi ve Şâfiî fakihi.
İbrahim Hatiboğlu