TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


lale kelimesi ile başlayan 8 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde lale
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


LÂLE لاله

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 79-81
Şekil ve renk özellikleriyle edebiyatta ve süsleme sanatlarında kullanılan çiçek.
Turhan Baytop - Cemal Kurnaz

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Turhan Baytop - Cemal Kurnaz tarafından kaleme alınmıştır.LÂLE لاله

( Sanat )

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 81
Şekil ve renk özellikleriyle edebiyatta ve süsleme sanatlarında kullanılan çiçek.
F. Çiçek Derman

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm F. Çiçek Derman tarafından kaleme alınmıştır.LÂLE DEVRİ

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 81-84
Osmanlı tarihinin 1718-1730 yılları arasına sonradan verilen ad.
Abdülkadir Özcan

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Abdülkadir Özcan tarafından kaleme alınmıştır.LÂLE DEVRİ

( Edebiyat )

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 84-85
Şekil ve renk özellikleriyle edebiyatta ve süsleme sanatlarında kullanılan çiçek.
İskender Pala

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm İskender Pala tarafından kaleme alınmıştır.LÂLEKÂÎ اللالكائي

Ebü’l-Kāsım (Ebü’l-Hüseyn) Hibetullāh b. el-Hasen b. Mansûr el-Lâlekâî et-Taberî er-Râzî
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 85-86
Hadis hâfızı, kelâm âlimi ve Şâfiî fakihi.
İbrahim HatiboğluLÂLELİ KÜLLİYESİ

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 86-89
İstanbul’da XVIII. yüzyılda inşa edilen külliye.
Ahmet Vefa ÇobanoğluLÂLELİ KÜTÜPHANESİ

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 89
Sultan III. Mustafa’nın İstanbul’un Lâleli semtindeki külliye içinde bulunan medresesinde kurduğu kütüphane.
İsmail E. ErünsalLÂLEZÂRÎ لاله زاري

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 89-90
Osmanlı âlimi, kadı.
İlyas Çelebi