TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


lahmiler kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde lahmiler
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


LAHMÎLER اللخميّون

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 54-55
III-VII. yüzyıllar arasında Irak’ta hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
Mehmet Ali Kapar