TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


kelabazi muhammed b. ibrahim kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde kelabazi muhammed b. ibrahim
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


KELÂBÂZÎ, Muhammed b. İbrâhim محمد بن إبراهيم الكلاباذي

Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm b. Ya‘kūb el-Buhârî el-Kelâbâzî
yıl: 2002, cilt: 25,  sayfa: 192-193
Tasavvufun temel kaynaklarından olan et-Ta‘arruf adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, fıkıh ve hadis âlimi.
Süleyman Uludağ