TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


kariülhidaye kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde kariülhidaye
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


KĀRİÜLHİDÂYE قارئ الهداية

Ebû Hafs Sirâcüddîn Ömer b. Alî b. Fâris el-Kinânî el-Mısrî
yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 495
Hanefî fakihi.
Hüseyin Kayapınar