TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


karaman mevlevihanesi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde karaman mevlevihanesi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 447-448
Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi.
Ş. Barihüda Tanrıkorur