TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


kapı kelimesi ile başlayan 8 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde kapı
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


KAPI

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 341-342
Yaşar ÇoruhluKAPI AĞASI

yıl: 2001, cilt: 24
Osmanlı sarayında Enderun ricâlinin en önemli görevlilerinden biri, hadım ağaların başı, Bâbüssaâde ağası.
bk. DÂRÜSSAÂDEKAPI AĞASI KÖPRÜSÜ

yıl: 2001, cilt: 24
bk. HARÂMİDERE KÖPRÜSÜKAPI AĞASI MEDRESESİ

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 342-343
Amasya’da XV. yüzyıla ait medrese.
Gülay BurgazKAPI HALKI

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 343-344
Osmanlı Devleti’nde devlet ricâlinin sivil ve resmî her türlü işlerinde hizmet gören adamları.
Mehmet İpşirliKAPICI

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 345-347
Bazı İslâm-Türk devletlerinde ve özellikle Osmanlılar’da hükümdar sarayının kapılarını bekleyen görevlinin unvanı.
Abdülkadir ÖzcanKAPIKULU

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 347-349
Osmanlı Devleti’nin merkez kuvvetlerini teşkil eden maaşlı askerlerin genel adı.
Abdülkadir ÖzcanKAPIYA ÇIKMA

yıl: 2001, cilt: 24
bk. BEDERGÂH