TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


kalenderi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde kalenderi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


KALENDERİYYE القلندريّة

yıl: 2001, cilt: 24,  sayfa: 253-256
Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.
Nihat Azamat