TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


isfahan kelimesi ile başlayan 12 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde isfahan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İSFAHAN إصفهان

yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 497-502
İran’ın dördüncü büyük şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi.
Osman Gazi Özgüdenli

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Osman Gazi Özgüdenli tarafından kaleme alınmıştır.İSFAHAN إصفهان

( Mimari )

yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 502-504
İran’ın dördüncü büyük şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi.
A. Engin Beksaç

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm A. Engin Beksaç tarafından kaleme alınmıştır.İSFAHAN CUMA CAMİİ

yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 504-506
XI. yüzyılın sonlarında inşa edilen Selçuklu camii.
Yaşar ÇoruhluİSFAHÂNÎ, Cemâleddin جمال الدين الإصفهاني

Ebû Ca‘fer Cemâlüddîn Muhammed b. Alî b. Ebî Mansûr el-Cevâd el-İsfahânî
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 506-507
Zengîler’in (Musul Atabegleri) veziri.
Cengiz TomarİSFAHÂNÎ, Ebû Îsâ أبو عيسى الإصفهاني

Ebû Îsâ İshâk b. Ya‘kūb el-İsfahânî
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 507-508
Milâdî VIII. yüzyılda İran’da faaliyet gösteren Îseviyye mezhebinin kurucusu.
M. Süreyya ŞahinİSFAHÂNÎ, Ebû Mansûr أبو منصور الإصفهاني

Ebû Mansûr Ma‘mer b. Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd el-İsfahânî
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 508
Sûfî ve hadis âlimi.
Rıza KurtuluşİSFAHÂNÎ, Ebû Müslim أبو مسلم الإصفهاني

Ebû Müslim Muhammed b. Bahr el-İsfahânî
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 509
Kur’an’da neshi kabul etmemesiyle tanınan müfessir ve Mu‘tezile kelâmcısı.
Lütfullah CebeciİSFAHÂNÎ, Ebü’l-Ferec

yıl: 2000, cilt: 22
bk. EBÜ’l-FEREC el-İSFAHÂNÎİSFAHÂNÎ, Hamza b. Hasan

yıl: 2000, cilt: 22
bk. HAMZA el-İSFAHÂNÎİSFAHÂNÎ, Mahmûd b. Abdurrahman محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني

Ebüssenâ Şemsüddîn Mahmûd b. Abdirrahmân b. Ahmed el-İsfahânî
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 509-510
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Muhsin Demirci


Önceki - Sonraki