TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


illet kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde illet
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İLLET

yıl: 2000, cilt: 22
bk. İLELÜ’l-HADÎSİLLET

yıl: 2000, cilt: 22
bk. İLLİYYETİLLET العلّة

yıl: 2000, cilt: 22
Beytin birinci ve ikinci mısralarının son tef‘ilelerinde (arûz, darb) görülen değişiklikler.
bk. ARÛZ; ZİHAFİLLET العلّة

yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 117-120
Hükmün amacını genellikle gerçekleştirdiği kabul edilen açık ve istikrarlı vasıf anlamında fıkıh usulü terimi.
İbrahim Kâfi Dönmez