TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


idris kelimesi ile başlayan 15 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde idris
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İDRÎS إدريس

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 478-480
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
Ömer Faruk HarmanİDRÎS I إدريس

İdrîs b. Abdillâh b. el-Hasen b. el-Hasen b. Alî b. Ebî Tâlib
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 480-481
İdrîsîler hânedanının kurucusu (789-793).
Muhammed RazûkİDRÎS I إدريس

Muhammed İdrîs b. Muhammed el-Mehdî b. Muhammed b. Alî es-Senûsî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 481-483
Senûsî şeyhi, Bağımsız Libya Devleti’nin ilk kralı (1950-1969).
Ahmet KavasİDRÎS II إدريس

Ebü’l-Kāsım İdrîs b. İdrîs b. Abdillâh b. el-Hasen
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 483
İdrîsîler hânedanının ikinci hükümdarı (793-828).
Muhammed RazûkİDRÎS, Hâdî-Roger

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 483-484
Tunus asıllı Fransız tarihçisi.
Ahmet KavasİDRÎS b. ABDÜLKERÎM إدريس بن عبد الكريم

Ebü’l-Hasen İdrîs b. Abdilkerîm el-Haddâd el-Bağdâdî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 484
Kırâat-i aşere imamlarından Halef b. Hişâm’ın meşhur iki râvisinden biri.
Tayyar AltıkulaçİDRİS BABA TÜRBESİ

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 484-485
Macaristan’ın Peçuy şehrinde XVII. yüzyıla ait türbe.
Semavi EyiceİDRÎS-i BİTLİSÎ إدريس بدليسي

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 485-488
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Abdülkadir ÖzcanİDRÎS İMÂDÜDDİN إدريس عماد الدين

İdrîs b. el-Hasen b. Abdillâh el-Kureşî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 489
Tayyibî-İsmâilî dâîsi ve tarihçi.
Osman ÇetinİDRÎS-i MUHTEFÎ إدريس مختفي

yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 489-491
Melâmî-Hamzavî kutbu.
Nihat Azamat


Önceki - Sonraki