TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibrahim zahid geylani kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibrahim zahid geylani
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBRÂHİM ZÂHİD-i GEYLÂNÎ إبراهيم زاهد كيلاني

Ebü’s-Safve Tâcüddîn İbrâhîm b. Rûşen b. Emîr b. Bâbil
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 359-360
Zâhidiyye tarikatının pîri, esmâ zikriyle seyrü sülûk usulünü tesbit eden mutasavvıf.
Mustafa Bahadıroğlu