TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibnüt tıktaka kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibnüt tıktaka
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBNÜ’t-TIKTAKĀ ابن الطقطقاء

Ebû Ca‘fer Safiyyüddîn (Celâlüddîn) Muhammed b. Alî b. Tabâtabâ el-Hasenî el-Alevî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 232-233
el-Faħrî adlı eseriyle tanınan Şiî tarihçisi.
Sabri Hizmetli