TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibnül mibred kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibnül mibred
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBNÜ’l-MİBRED ابن المبرد

Ebü’l-Mehâsin Cemâlüddîn Yûsuf b. Hasen b. Ahmed el-Makdisî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 126-128
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Ferhat Koca