TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibnül müneccim kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibnül müneccim
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBNÜ’l-MÜNECCİM ابن المنجّم

Ebû Ahmed Yahyâ b. Alî b. Yahyâ b. Ebî Mansûr
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 155-156
Edebiyat tarihçisi, kelâm âlimi ve mûsiki nazariyatçısı.
Ahmet Hakkı Turabi