TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibnül habhab kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibnül habhab
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBNÜ’l-HABHÂB ابن الحبحاب

Ebü’l-Kāsım Ubeydullâh b. el-Habhâb b. el-Hâris el-Kaysî es-Selûlî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 51-52
Emevîler’in İfrîkıye valisi.
Nadir Özkuyumcu