TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibnül ıraki kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibnül ıraki
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBNÜ’l-IRÂKĪ ابن العراقي

Ebû Zür‘a Veliyyüddîn Ahmed b. Abdirrahîm b. el-Hüseyn el-Kürdî el-Mihrânî
yıl: 2000, cilt: 21,  sayfa: 90-92
Hadis hâfızı ve fakih.
M. Yaşar Kandemir