TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn semüre cadi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn semüre cadi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN SEMÜRE el-CA‘DÎ ابن سمرة الجعدي

Ebü’l-Hattâb (Ebü’l-Hafs) Ömer b. Alî b. Semüre b. Hüseyn b. Semüre b. el-Heysem b. Ebi’l-Aşîre el-Ca‘dî el-Yemenî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 314-315
Fakih ve tarihçi.
Cevat İzgi