TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn said mağribi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn said mağribi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN SAÎD el-MAĞRİBÎ ابن سعيد المغربي

Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Mûsâ b. Muhammed b. Abdilmelik b. Saîd el-Mağribî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 302-305
Edip, şair, tarihçi ve coğrafyacı.
Recep Uslu