TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn sadun kurtubi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn sadun kurtubi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN SA‘DÛN el-KURTUBÎ ابن سعدون القرطبي

Ebû Bekr Sâinüddîn (Sâbikuddîn, Ziyâüddîn) Yahyâ b. Sa‘dûn b. Temmâm el-Ezdî el-Kurtubî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 299
Kıraat, hadis ve Arap dili âlimi.
Mustafa Çetin