TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn sad kelimesi ile başlayan 4 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn sad
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN SA‘D ابن سعد

Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 294-297
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Mustafa FaydaİBN SA‘DÂN, Hüseyin b. Ahmed ابن سعدان ، الحسين بن احمد

Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Ahmed b. Sa‘dân
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 297-298
Büveyhî veziri.
Ahmet GünerİBN SA‘DÂN, Muhammed محمد بن سعدان

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Sa‘dân b. el-Mübârek ed-Darîr
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 298-299
Nahiv ve kıraat âlimi.
Hüseyin TuralİBN SA‘DÛN el-KURTUBÎ ابن سعدون القرطبي

Ebû Bekr Sâinüddîn (Sâbikuddîn, Ziyâüddîn) Yahyâ b. Sa‘dûn b. Temmâm el-Ezdî el-Kurtubî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 299
Kıraat, hadis ve Arap dili âlimi.
Mustafa Çetin