TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn kays rukayyat kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn kays rukayyat
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN KAYS er-RUKAYYÂT ابن قيس الرقيّات

Ubeydullah b. Kays b. Şüreyh er-Rukayyât
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 108-109
Emevîler hakkındaki siyasî hicivleriyle tanınan Kureyş şairi.
Ali Şakir Ergin