TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn haldun kelimesi ile başlayan 5 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn haldun
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN HALDÛN ابن خلدون

Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 538-543
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Süleyman Uludağ

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Süleyman Uludağ tarafından kaleme alınmıştır.İBN HALDÛN ابن خلدون

( Görüşleri )

Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 543-555
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Tahsin Görgün

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Tahsin Görgün tarafından kaleme alınmıştır.İBN HALDÛN ابن خلدون

( Ekonomi ve Toplum İlişkisi )

Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 1-8
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
İbrahim Erol Kozak

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 3. bölüm İbrahim Erol Kozak tarafından kaleme alınmıştır.İBN HALDÛN ابن خلدون

( Literatür )

Ebû Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 8-12
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Cengiz Tomar

madde 4 bölümden oluşmaktadır. 4. bölüm Cengiz Tomar tarafından kaleme alınmıştır.İBN HALDÛN, Ebû Zekeriyyâ أبو زكريّا ابن خلدون

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Muhammed b. Muhammed b. Haldûn et-Tûnisî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 12-14
Meşhur tarihçi İbn Haldûn’un kardeşi, devlet adamı, tarihçi, edip ve şair.
Câsim el-Ubûdî