TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn hakan ebül hasan kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn hakan ebül hasan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN HÂKĀN, Ebü’l-Hasan أبو الحسن ابن خاقان

Ebü’l-Hasen Ubeydullah b. Yahyâ b. Hâkān et-Türkî el-Bağdâdî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 537-538
Abbâsî veziri.
Mehmet Aykaç