TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn hübeyre ömer kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn hübeyre ömer
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN HÜBEYRE, Ömer عمر بن هبيرة

Ebü’l-Müsennâ Ömer b. Hübeyre b. Muâviye b. Sükeyn el-Fezârî
yıl: 1999, cilt: 20,  sayfa: 83-84
Emevîler’in Irak genel valilerinden.
Nahide Bozkurt