TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn ebu yala kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn ebu yala
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN EBÛ YA‘LÂ ابن أبي يعلى

Ebü’l-Hüseyn Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Bağdâdî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 447-448
Hanbelî fakihi ve biyografi yazarı.
Şükrü Özen