ibn ebu seleme kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn ebu seleme
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN EBÛ SELEME ابن أبي سلمة

Ebû Hafs Ömer b. Ebî Seleme Abdillâh b. Abdilesed el-Mahzûmî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 438-439
Hz. Peygamber’in üvey oğlu.
Salih Karacabey