TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn cülcül kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn cülcül
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN CÜLCÜL ابن جلجل

Ebû Dâvûd Süleymân b. Hassân b. Cülcül el-Endelüsî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 403-404
Endülüslü hekim, tıp ve felsefe tarihçisi.
H. Bekir Karlığa