TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn bezzaz kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn bezzaz
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN BEZZÂZ ابن بزّاز

Tevekkülî b. İsmâîl b. Hâc Muhammed el-Erdebîlî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 378-379
Safeviyye tarikatının kurucusu Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin menâkıbına dair Śafvetü’ś-śafâ’ adlı eserin müellifi.
Ethem Cebecioğlu