TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdus kayrevani kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdus kayrevani
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÛS el-KAYREVÂNÎ ابن عبدوس القيرواني

Ebû Abdillâh Muhammed b. İbrâhîm b. Abdûs el-Kayrevânî el-Mağribî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 268-269
Mâlikî fakihi.
Cengiz Kallek