TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdun fihri kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdun fihri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÛN el-FİHRÎ ابن عبدون الفهري

Ebû Muhammed Abdülmecîd b. Abdillâh b. Abdûn el-Yâbürî el-Kureşî el-Fihrî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 267-268
Endülüslü vezir, kâtip ve şair.
İnci Koçak