TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdüsselam hevvari kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdüsselam hevvari
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ ابن عبد السلام الهوّاري

Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdisselâm b. Yûsuf el-Hevvârî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 287-288
Mâlikî fakihi.
M. Kâmil Yaşaroğlu