TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ibn abdürrezzak kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ibn abdürrezzak
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


İBN ABDÜRREZZÂK ابن عبد الرزّاق

Abdurrahmân b. İbrâhîm b. Ahmed ed-Dımaşkī el-Hanefî
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 283-284
Hanefî fakihi ve edip.
Saffet Köse